Over het Energiefonds Utrecht

Het Energiefonds Utrecht is een stichting met een maatschappelijk doel. We opereren zelfstandig en onafhankelijk: een kleine, transparante organisatie die met korte en heldere lijnen werkt. We stellen ons in dienst van uw project om samen tot een passende financiering te komen. Geen winstoogmerk, maar duurzame winst voor initiatiefnemers en voor de stad. Uiteindelijk streven we ernaar een hefboomeffect te creëren om de lokale markt voor duurzame projecten op gang te brengen.

Het Energiefonds Utrecht is in 2013 opgericht door de gemeente Utrecht om de energietransitie te versnellen door investeringen in energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie te bevorderen. In januari 2018 heeft de provincie Utrecht zich aangesloten bij het fonds.

Team

Roy Ellenbroek – Fondsmanager/directeur
Anne Louise de Goeij – Manager Communicatie & PR

Bestuur

Klaas Strijbis – Voorzitter
Bouwe Taverne – Penningmeester
Rob van Houts – Secretaris

Revolverend fonds

Het Energiefonds Utrecht is een revolverend fonds waaruit tijdelijk middelen beschikbaar worden gesteld tegen betaling van een (maat)schappelijk rentetarief. Deze middelen dienen in maximaal 15 jaar weer te worden terugbetaald. Het geld dat in het revolverende fonds terugvloeit, kan vervolgens opnieuw worden uitgezet voor energiebesparende/opwekkende initiatieven. Met een revolverend fonds maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren.

Het Energiefonds Utrecht financiert alleen projecten die ondanks een kwalitatief goede business case en dito initiatiefnemer door reguliere marktpartijen niet of onvoldoende gefinancierd blijken te kunnen worden. Daarmee is het fonds nooit een concurrent van marktpartijen. We zijn veelal juist een partner: samen met reguliere financiers zoals banken maken we verduurzamingsprojecten mogelijk die anderszins op de plank zouden blijven liggen.