Het Energiefonds Utrecht financiert groene initiatieven

Het Energiefonds Utrecht is onderdeel van Stichting Energietransitie Utrecht en heeft een maatschappelijk doel. Opgericht door de gemeente en provincie Utrecht, hebben wij hebben geen winstoogmerk. Het is ons doel om de energietransitie te versnellen door groene initiatieven te financieren. We opereren zelfstandig en onafhankelijk en stellen ons in dienst van uw project om samen tot een passende financiering te komen. Uiteindelijk streven we ernaar om in de lokale markt duurzame energieprojecten op gang te brengen.

Heeft u een kwalitatief goede business case maar lukt het niet om de financiering te krijgen bij reguliere geldverstrekkers? Dan kunt u bij het Energiefonds Utrecht terecht. Wij zijn geen concurrent van reguliere marktpartijen maar trekken vaak als partner op: samen met reguliere financiers zoals banken maken we verduurzamingsprojecten mogelijk.

Bevorderen van hernieuwbare energie

Het Energiefonds Utrecht is een initiatief van de gemeente Utrecht uit 2014 om de energietransitie te versnellen door investeringen in energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie te bevorderen. In 2018 heeft de provincie zich aangesloten bij het fonds. Zij staan garant voor extra fondsvermogen ingebracht door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De samenwerking tussen provincie, gemeente en de BNG in het fonds is uniek en de sleutel tot succes bij veel van de projecten die het fonds financiert.

Duurzaam financieren tegen een maatschappelijk rentetarief

Het Energiefonds Utrecht is een duurzaam fonds waaruit tijdelijk geld beschikbaar wordt gesteld tegen betaling van een (maat)schappelijk rentetarief. De lening dient in maximaal 15 jaar weer te worden terugbetaald. Het geld dat in het fonds terugvloeit, kan vervolgens opnieuw worden uitgezet voor duurzame energieprojecten. Eenmalig subsidiëren maakt zo plaats voor duurzaam financieren.

Team/bestuur

Louwe Brink – Fondsmanager a.i.

Henk Vermeulen – Voorzitter
Hann Verheijen – Penningmeester
Rob van Houts – Secretaris

Confidental Infomation