Het Energiefonds Utrecht is er voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten in de gehele provincie Utrecht. Met een duurzaam energieproject bedoelen wij een project waarmee energie wordt bespaard en/of opgewekt met hernieuwbare energiebronnen.

Aanleiding

Steeds meer organisaties zetten in op verduurzaming van hun energiehuishouding. Daarnaast dienen zich talrijke nieuwe bedrijven aan met innovatieve business concepten op het gebied van duurzame energie. Duurzame energieprojecten blijken in de praktijk echter vaak moeilijk te financieren. Het Energiefonds Utrecht voorziet in de financieringsbehoefte van initiatiefnemers met inzet van op maat gesneden financiële instrumenten gecombineerd met inhoudelijke kennis en ervaring. Onze aanpak is proactief en transparant: We signaleren kansrijke initiatieven, brengen deze onder de aandacht bij belanghebbenden en stellen ons netwerk open voor initiatiefnemers.

Een fonds voor ondernemers en organisaties die:

 • streven naar een lagere energierekening; en/of
 • concrete plannen hebben voor duurzame energieopwekking binnen hun bedrijf; of
 • een (innovatief) business concept voor duurzame energie in de markt willen zetten; en
 • beschikken over een goede business case, maar de financiering niet rond krijgen.

Initiatiefnemers zijn bijvoorbeeld:

 • Projectontwikkelaars
 • MKB-bedrijven
 • Stichtingen en (sport)verenigingen
 • Coöperaties
 • Verenigingen van eigenaars
 • Woningbouwcorporaties
 • Duurzame energiecoöperaties
 • Etc.