Eerste collectieve zonnestroominstallatie in Houten in bedrijf

In januari 2021 opende Delen Duurzame Energie de eerste collectieve zonnestroominstallatie in Houten. Met dit model, ontwikkeld door platform D2E samen met woningcorporaties en een gemeente, wordt zonnestroom zonder investering beschikbaar voor huurders. Medeoprichter Guus van Schöll vertelt dat de zonnepanelen worden geplaatst op daken van woningcorporaties en de opgewekte stroom aan huurders wordt geleverd. “De installatie op het eerste gebouw is operationeel”, zegt Guus. “In totaal gaat het om 3.000 zonnepanelen verdeeld over meerdere gebouwen; elf in de eerste fase. Voor de tweede fase gaan we de beschikbaarheid van het onroerend goed van de betreffende woningcorporatie bekijken.”

Drieduizend zonnepanelen

Energiefonds Utrecht verstrekte eind 2019 een lening om het project te helpen realiseren. “We hadden een bank nodig om dit te faciliteren, maar die trok zich terug door corona. Daardoor liep de oplevering van de eerste installatie in Houten vertraging op. Met het Energiefonds en de provincie Utrecht hebben we gezocht naar een oplossing. Het was een heel intensief traject, maar door gezamenlijk heel creatief te zijn is het gelukt om de investering via Energiefonds Utrecht toch rond te krijgen. Het eerste gebouw is opgeleverd, nu kunnen we door met het volgende uit de eerste serie.”

Kostenreductie voor huurders

Een installatie levert een jaarlijkse reductie van ongeveer 27.000 kilo CO2 op. “Dat betekent voor huurders een besparing van € 10 tot € 60 per maand; daarop wordt heel positief gereageerd. Wij bereiden ons nu voor om bij de overheid subsidie aan te vragen voor de volgende vijftig tot honderd gebouwen, verdeeld over het land. Zodra we de subsidie krijgen, moeten de 20.000 tot 30.000 zonnepanelen binnen achttien maanden gerealiseerd zijn omdat de subsidie anderes vervalt. Volgend jaar dienen we voor de volgende installaties een nieuwe aanvraag in.”

Pilot seizoensoverstijgende warmtebuffer

Inmiddels is Guus bezig met een nieuwe ontwikkeling: een seizoensoverstijgende warmtebuffer. De zonnestroom die op de daken wordt opgewekt, wordt opgeslagen in een warmtebuffer op ongeveer 350 graden. Door de hoge temperatuur hoeft het afgiftesysteem in de woning niet aangepast te worden, dus aanleg van vloerverwarming is niet nodig. Het hele jaar door voorziet de warmtebuffer woningen van warm water en op koude dagen worden de huizen ermee verwarmd. “We zijn in gesprek om in Houten een pilot te starten”, vertelt Guus. “Het doel is dat de woningen door de warmtebuffer volledig CO2-neutraal worden. Een warmtebuffer kost ongeveer evenveel als een warmtepomp, maar is een eenmalige investering. Een warmtepomp vraagt ook nog een heleboel elektriciteit om de woning warm te krijgen. Bij een warmtebuffer kost dat niets extra, omdat de zonnepanelen op het dak zonnestroom leveren. Zo wordt de energierekening nog verder verlaagd. Om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, moet er met meerdere oplossingen gewerkt worden en dit is er een van. Zodra we projecten kunnen realiseren, willen we graag weer met Energiefonds Utrecht samenwerken.”

Guus van Schöll Medeoprichter Platform D2E

“In Houten willen we een pilot starten met de seizoensoverstijgend warmtebuffer”

Vergelijkbare projecten

  • Ondernemer met bedrijfspand

    250 zonnepanelen op bedrijfsdak van broers De Jong

    Project bekijken
  • Zonnepanelen

    Van Dorresteijn plaatst 620 zonnepanelen op bedrijfsdak

    Project bekijken
Confidental Infomation