Een lening tot € 50.000 aanvragen

Heeft u concrete plannen en een passende offerte van een (installatie)bedrijf? Dan kunt u meteen overgaan tot het aanvragen van de lening ter hoogte van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.

Houdt u de volgende documenten bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult:

  • Recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel Kamer van Koophandel.
  • Recente getekende offerte(s) van het project.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Meld uw vraag en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voorwaarden

Voor de Energielening Utrecht gelden de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een investering door een organisatie in de stad of provincie Utrecht.
  • De organisatie die investeert staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De investering moet leiden tot CO2-reductie.
  • De Energielening ligt tussen de € 5.000 – € 50.000.
  • De Energielening bedraagt maximaal 75% van de totale investering.
  • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar.
  • Het betreft een annuïtaire lening op basis van maandelijkse rente en aflossing via incasso.

Rentetarieven

We hanteren marktconforme rentetarieven. We bepalen de rente op basis van onze eigen inkoopkosten en verhoogd met een opslag afhankelijk van de looptijd en ons aandeel in de totale investering.

Confidental Infomation