Heeft u concrete plannen en een passende offerte van een (installatie)bedrijf? Dan kunt u meteen overgaan tot het aanvragen van de lening ter hoogte van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.

Rentetarieven

De rentetarieven in het rekenvoorbeeld zijn marktconform en bepaald op basis van de berekening die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) elke week maakt. SVn berekent haar rente op basis van de top 25 kredietverstrekkers. Het Energiefonds Utrecht biedt haar klanten een extra voordeel door 75% van het rentetarief van SVn te berekenen.

Berekenen hieronder uw eigen situatie:

Rekenvoorbeeld

Vul uw gewenste lening tot € 50.000 in en bereken de maandelijkse kosten.

Jaar
Afsluitkosten € 0,- Rente Aflossing
Per maand
0
Per jaar
0
Totale looptijd
0
Lening aanvragen

Voor de Energielening Utrecht gelden de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een investering binnen een organisatie in de stad of provincie Utrecht;
  • De organisatie die investeert staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • De te gebruiken technologie komt voor op de laatst gepubliceerde:
  • Voor andere investeringen in duurzame energie of energiebesparing, dan op bovenstaande publicaties, dient een separaat akkoord te worden verleend;
  • De Energielening ligt tussen de € 5.000 – € 50.000;
  • De Energielening bedraagt maximaal 75% van de totale investering;
  • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar;
  • Het betreft een annuïtaire lening op basis van maandelijkse rente en aflossing via incasso.

Download de Flyer Energieleningen