Modernisering bronwaterproject De Mossen

Groep Duurzame Energie bouwt, onderhoudt en exploiteert duurzame energiecentrales die warmte en koude leveren aan gebouwen en hele wijken. “Wij leveren de aansluitingen voor warmte en koude zodat bewoners geen gas nodig hebben”, legt commercieel directeur Bob Bloemers uit. “Bewoners huren een warmtepomp van ons en krijgen maandelijks een vaste aanslag voor energie en onderhoud. Als je dat terugrekent naar gasprijzen, zijn ze spekkoper.”

Modulerende warmtepompen

In de wijk De Mossen in Houten nam Groep Duurzame Energie in 2018 het oudste bronwaterproject van Nederland over van Eneco. De wijk heeft een collectieve warmte-/koude-installatie die vanuit 50 meter diepte bronwater levert aan de 410 woningen. Iedere woning heeft een eigen warmtepomp die het water rondpompt waarmee het huis verwarmd of gekoeld kan worden. “Voor de komende 15 jaar zijn wij als nieuwe exploitant verantwoordelijk voor de werking van het systeem. Dat vergt een technische vernieuwingsslag, want het systeem is 17 jaar oud en een aantal componenten is aan het einde van hun levensduur. We gaan het collectieve net optimaliseren en bij 310 woningen plaatsen we nieuwe modulerende warmtepompen”, vertelt Bob.

Forse energiebesparing

“Het is mooi als je in zo’n grote wijk een slag kunt maken die een forse energiebesparing oplevert van 624 ton CO2 per jaar. Omdat ons bedrijf eigenaar blijft van het collectieve systeem en van de warmtepompen die we aan de bewoners verhuren, gaat het om flinke bedragen. De financiering hebben we grotendeels bij de bank gehaald en voor een deel steunt het Energiefonds ons met een lening. Dat traject verliep heel soepel, we hopen in de toekomst vaker zaken te kunnen doen met het Energiefonds.”

 • 624 ton CO2-uitstoot
  bespaard per jaar

Bob Bloemers Commercieel directeur

"Dit traject verliep heel soepel, we hopen in de toekomst vaker zaken te kunnen doen met het Energiefonds.”

Vergelijkbare projecten

 • Woningbouw

  Quick scan leidt tot keuze voor ledverlichting bij Van Bekkum

  Project bekijken
 • Kinderopvang

  Het Vogelnest kan weer jaren mee na flinke renovatie

  Project bekijken
 • Zonnepanelen

  Eerste collectieve zonnestroominstallatie in Houten in bedrijf

  Project bekijken
Confidental Infomation