Lokale zonnestroom zonder investering: Delen Duurzame Energie start met 3.000 zonnepanelen

Delen Duurzame Energie in Houten maakt zonnestroom bereikbaar voor huurders die zelf geen zonnepanelen kunnen financieren. Guus van Schöll is medeoprichter van Platform D2E dat met vijf woningcorporaties en een gemeente een model ontwikkelde voor collectieve zonnestroominstallaties. Lokale zonnestroom wordt zo beschikbaar gemaakt voor bewoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen aanschaffen. Zij hoeven zelf niet te investeren, dat doen de door D2E opgerichte Energiecoöperaties. De woningbouwcorporaties stellen geschikte daken ter beschikking waarna de energiecorporaties er zonnepanelen op leggen. De opgewekte stroom wordt via Greenchoice aan huurders geleverd. Daarmee betalen huurders een tot 6 cent lager tarief per kWh.

Teveel stroom op zonnige dag

Samen met woningcorporaties organiseert D2E bewonersavonden, zoals bij Viveste waar een project deels gefinancierd wordt door Energiefonds Utrecht. “Er wordt heel positief gereageerd”, zegt Guus. “Alleen al op basis van de uitnodiging zijn we in staat om de eerste collectieve zonnestroominstallatie van 210 zonnepanelen te laten plaatsen. Het is heel goed dat we duurzame energie opwekken, maar op een zonnige dag wordt er zóveel stroom opgewekt dat netbeheerders tegen netcapaciteitsproblemen aanlopen. Daarom maken we in overleg met hen gebruik van de bestaande energienetaansluiting. Het forse dakoppervlak dat zij beschikbaar hebben, maakt het voor ons mogelijk om op grote schaal zonnepanelen te installeren.”

Voldoende afnemers voor zonnestroom

Kiezen voor zwaardere aansluitingen zou kunnen betekenen dat de levertijd oploopt tot 4 jaar. “Omdat netbeheerders de stroom dan niet kunnen afnemen, krijg je je plannen niet op korte termijn van de grond. Van de laatste SDE-aanvragen is ruim 30% afgewezen omdat daar een zwaardere aansluiting voor nodig was. Voor huurders maakt de zwaarte niks uit, maar voor ons beperkt het de financiële risico’s. In het postcodegebied in Houten waarop wij ons richten zijn heel veel daken beschikbaar. Toch plaatsen we de zonnepanelen pas als voldoende mensen hebben aangegeven de zonnestroom te willen afnemen. De subsidieregeling waarop ons model gebaseerd is, geldt namelijk voor de stroom die afgeleverd wordt bij de gebruiker en niet voor de opgewekte stroom. Dus als we heel veel stroom opwekken en maar de helft afleveren bij gebruikers, krijgen we ook maar de helft van de subsidie. We maken dan wel kosten voor het totaal, dus dat zou onrendabel zijn.”

CO2-reductie van 40%

“In het eerste kwartaal van 2020 gaan wij live met de eerste installaties”, vertelt Guus. “Het aantal gebouwen dat is aangewezen voor de eerste fase, is goed voor bijna 3.000 zonnepanelen. Voor volgende fases zijn er nog meer dan genoeg geschikte gebouwen. Naast het duurzaam opwekken van stroom, halen we het kookgas uit de woning als een bewoner dat wil. Die combinatie zorgt voor ongeveer 40% CO2-reductie.” Voor de financiering zocht Delen Duurzame Energie samenwerking met meerdere financiers, waaronder Energiefonds Utrecht. Op dit moment faciliteert het Energiefonds een deel van de financiering van de zonnestroominstallaties.

Potentieel van 200.000 zonnepanelen

Dergelijke projecten worden nu uitgerold bij meerdere woningcorporaties en gemeenten. D2E is in gesprek of heeft al projecten lopen in o.a. Houten, Utrecht, Leiderdorp, Zwijndrecht, Delft en Rotterdam. Alles bij elkaar gaat het om een potentieel van rond de 200.000 zonnepanelen. Het D2E-team, bestaande uit oud-bestuurders van woningcorporaties, een bedrijfseconoom, vastgoedspecialist en marketingpsycholoog, doet er alles aan om het potentieel aan dakoppervlak in de nabije toekomst ten volle te benutten. Guus vindt dat duurzame energie voor iedereen beschikbaar moet zijn, dus ook voor huurders die soms minder bemiddeld zijn. “Wij laten zien dat CO2-reductie en het verlagen van woonlasten hand in hand gaan. Zo werken we met z’n allen aan een groenere toekomst”, besluit hij.

Guus van Schöll medeoprichter Platform D2E

“Ook voor huurders moet lokaal opgewekte duurzame energie beschikbaar zijn”

Vergelijkbare projecten

Confidental Infomation