Op de Utrechtse Veemarkt zijn straks 38 nagenoeg energieneutrale woningen te vinden met een EPC=0. Dit is mede mogelijk door de zonnepanelen die Klimaatgarant Solar verstrekt aan de bewoners. Klimaatgarant Solar wordt op haar beurt financieel ondersteund door het Energiefonds Utrecht.

Op het voormalige Veemarkt-terrein in Utrecht wordt het project ‘de Oase’ ontwikkeld en gebouwd door Vormbouw. De woningen zijn nagenoeg energieneutraal (EPC=0) en worden hiertoe onder meer voorzien van zonnepanelen. Echter, om deze hypothecair mee te financieren, blijkt in de praktijk lastig: banken hebben strikte richtlijnen voor het bedrag dat ze mogen verstrekken, veelal gebaseerd op de inkomenssituatie van de toekomstige bewoners. Mogelijke besparingen als gevolg van (extra) investeringen in duurzame energie worden hierin niet of nauwelijks meegerekend.

Vormbouw is daarom een samenwerking met Klimaatgarant Solar aangegaan voor de levering van de zonnepanelen aan de bewoners. De bewoners kunnen kiezen of ze deze willen kopen dan wel huren van Klimaatgarant Solar. In het laatste geval sluiten de bewoners een huurovereenkomst, die losstaat van de hypotheek.

Het Energiefonds Utrecht ondersteunt Klimaatgarant Solar daarbij met een lening. Zo wordt de stad Utrecht weer een stukje duurzamer.

Confidental Infomation