Visie op zonneparken

Het aantal partijen dat kansen ziet in de ontwikkeling van zonneparken in de provincie Utrecht neemt een enorme vlucht. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) denkt daarin mee en ontwikkelde een visie op zonneparken. De belangrijkste aandachtspunten: laat de omgeving meedenken met het proces; weeg de belangen van natuur, landschap en bewoners mee bij de locatiekeuze en houd bij de inrichting rekening met natuur, recreatie en educatie. In het klimaatakkoord wordt voorgesteld dat duurzame energieprojecten voor minstens 50% eigendom zijn van een lokale organisatie. Energiefonds Utrecht biedt initiatiefnemers van dergelijke projecten financieringsmogelijkheden. Meer weten? Neem contact op met het Energiefonds Utrecht.

Confidental Infomation