Transitievisie Warmte gemeente Utrecht in kaart gebracht

De gemeente Utrecht heeft een plan opgesteld over hoe en wanneer de stad voor 2050 aardgasvrij wordt.  In het plan beschrijft de gemeente hoe de stad van het aardgas afgaat. Het plan draagt de naam ‘De Transitievisie Warmte’ en wordt in drie delen gepresenteerd: WAT, WANNEER en HOE. Het eerste deel is in juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het tweede deel is sinds vorige maand openbaar.

Van WAT naar WANNEER en HOE

In deel 1 van de Transitievisie Warmte presenteerde de gemeente Utrecht de WAT-kaarten; wat is per buurt het meest logische alternatief voor aardgas. In deel II van de Transitievisie Warmte presenteren zij de WANNEER-kaart. Hierop staat de indeling van buurten in verschillende tijdsblokken.

In de buurten die in het eerste tijdsblok vallen, start de gemeente de komende jaren met de buurtaanpak aardgasvrij. Hiervoor heeft de gemeente Utrecht een stappenplan opgesteld. Het proces loopt van grof naar fijn om uiteindelijk goede keuzes te kunnen maken. Dit is het HOE en beschrijft in grote lijnen het proces richting het Wijkuitvoeringsplan en vervolgens naar de uitvoering.  Op deze interactieve kaart staat aangegeven in welke periode welke buurt start met de buurtaanpak. Het volledige plan en overige informatie staat op de website van de gemeente Utrecht.

Bedrijventerreinen

De beste technische warmteoplossing voor bedrijventerreinen is nog niet duidelijk, maar de transitie naar duurzame energie moet wél voor 2050 klaar zijn.

Wat kunt u nu al doen?

Het is belangrijk om vast na te denken over de overstap naar duurzame energie. Gebruikt u aardgas voor verwarming van een gebouw, of in uw productieproces? Maak op tijd plannen voor aanpassingen en de overstap op duurzame energie. De gemeente Utrecht helpt u graag daarbij. Bij het energieloket voor zakelijk en maatschappelijk vastgoed kunt u terecht met al uw vragen over de energietransitie en verduurzaming van uw bedrijf of instelling.

Wilt u met uw bedrijf een duurzame bijdrage leveren? U kunt snel en eenvoudig een lening aanvragen bij Energiefonds Utrecht.

 

Confidental Infomation