Ruimere termijn voor realisatie SDE+ vanwege corona

Minister Wiebes heeft in een kamerbrief laten weten dat SDE+-projecten met een realisatietermijn in 2020, vanwege de coronacrisis onder voorwaarden één jaar verlenging kunnen krijgen op de ingebruikname.

Met de SDE+-regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat projecten op het gebied van ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. De regeling is gericht op bedrijven en instellingen.

Coronamaatregelen

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, beïnvloeden de realisatie van SDE+-projecten in 2020. Bijvoorbeeld door een langere levertijd van benodigde materialen of gebrek aan arbeidskracht. Ook is een beperkte transportcapaciteit vaak een reden om een project niet tijdig te kunnen realiseren.

Voorwaarden en zelf aanvragen

Bedrijven en instellingen moeten de verlenging zelf aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het project moet binnen de verlengde termijn afgerond worden, hiervoor dient een verklaring te worden ingediend.

Opvolging regeling in 2021

De SDE+-regeling is inmiddels gesloten en er kunnen dan ook geen subsidieaanvragen meer worden ingediend. Er komt in 2021 wel een opvolger voor de subsidieregeling, SDE++.

 

Confidental Infomation