Investeren ondanks de crisis

Blog Roy Ellenbroek, fondsmanager/directeur

Het is evident dat we nog een lange weg te gaan hebben richting een energie- en klimaatneutrale samenleving met tal van uitdagingen: ons elektriciteitsnet is bijvoorbeeld nog niet voorbereid op zoveel duurzame opwekking en het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven blijkt erg weerbarstig. De huidige coronacrisis zorgt voor nog meer uitdaging: veel bedrijven staan in een overlevingsstand en banken worden weer terughoudender in het verstrekken van financieringen. Dat klinkt zorgelijk: wat betreft klimaatverandering zitten we immers allang in de reservetijd.

Tegelijkertijd biedt de crisis ook hoop. Wanneer de coronacrisis een paar decennia terug zou hebben plaatsgevonden, dan zouden klimaat en energie waarschijnlijk voor lange tijd geen prioriteit meer hebben en van de agenda zijn verdwenen. In die zin is er inmiddels veel veranderd, in positieve zin wel te verstaan: het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat deze heftige pandemie klimaat en energie hooguit wat in de schaduw zet en voor vertraging zorgt: geen definitief afstel, hooguit enig uitstel.

Als Energiefonds Utrecht hebben we in 2020 uiteindelijk 27 financieringen afgesloten. Dat zijn door de crisisomstandigheden weliswaar minder dan we eind 2019 hadden voorspeld. Maar het overgrote deel van de leningnemers betreft lokale ondernemers die ondanks de onzekere tijden tóch hebben besloten te investeren in de verduurzaming van hun eigen bedrijfspand en/of bedrijfsproces. Voor mij is ‘corona’ een bevestiging dat we een ‘tipping point’ hebben bereikt: klimaat en energie zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn. Een meerderheid van bedrijven en instellingen beschouwt investeren in duurzaamheid inmiddels als cruciaal voor de continuïteit en toekomstbestendigheid.

Als ik naar de projecten kijk die we in onze portefeuille hebben, dan ben ik ben ervan overtuigd dat de opwaartse trend van de afgelopen jaren zich in 2021 voortzet en verbreedt: naast energiebesparing en zonnepanelen zien we steeds meer ontwikkeling op het gebied van grootschalige opslag van elektriciteit, inzet van waterstof en ontwikkeling van lokale warmtenetten. Daar waar initiatiefnemers de financiering van dergelijke projecten onvoldoende rondkrijgen, kunnen zij onverminderd terecht bij het Energiefonds Utrecht.

Daarnaast biedt ook de overheid ondersteuning voor de profit- en non-profitsector in Utrecht. Een aantal voorbeelden:

  • Voor MKB-bedrijven en andere zakelijke gebruikers is de bestaande ISDE-regeling vanaf begin 2021 uitgebreid: naast een subsidie voor zonneboilers en warmtepompen kan nu ook subsidie voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen worden aangevraagd. De subsidie voor zonnepanelen geldt overigens alleen voor gebruikers met een kleinverbruikeraansluiting (tot 3x80A) en voor een zonnesysteem met een vermogen vanaf 15 kW. VvE’s komen aanvullend in aanmerking voor subsidie voor aansluiting op een warmtenet.
  • De postcoderoosregeling ten behoeve van zonneprojecten van lokale energiecoöperaties is vanaf 2021 aangepast waardoor de structuur van dergelijke projecten eenvoudiger wordt en beter financierbaar.
  • Het Projectbureau Energie van Utrecht biedt lokale energiecoöperaties ondersteuning bij de ontwikkeling van coöperatieve zon-, wind- en warmteprojecten.
  • De ROM Regio Utrecht heeft recentelijk twee investeringsfondsen voor innovatieve start-ups gelanceerd.

Voor ondernemend Utrecht breken uitdagende tijden aan: een kortetermijncrisis het hoofd bieden en investeren in de lange termijn. We helpen graag mee om bedrijven en instellingen klaar te maken voor de toekomst.

Confidental Infomation