Hoopvol en innovatief 2022

Help! Het energienet zit vol. Wat betekent dat voor grote zonnepaneel-projecten en voor het tempo van de energietransitie? Louwe Brink – fondsmanager – roept op om niet bij de pakken neer te gaan zitten. “Zoek de oplossing opnieuw in innovatie, kijk naar wat er wél kan. Het energiefonds helpt het mogelijk te maken.”

Al een tijd werd breeduit de oproep gedaan om ruimte te maken voor zonnepanelen. Met kreten als ‘alle daken vol’ werden bedrijven en verenigingen van eigenaren opgeroepen om te investeren in zonnepanelen. En met de SDE++ subsidie waarbij er voor 15 jaar gegarandeerde inkomsten voor productie van energie werd afgegeven, kon dat financieel ook goed uit. Steeds meer ondernemers en vastgoedeigenaren kwamen in beweging.

Kink in de kabel

Totdat…half oktober het bericht van TenneT kwam dat het hoogspanningsnet vol zit en grote projecten voor het opwekken van energie niet langer via Stedin gegarandeerd energie aan het net terug kunnen leveren. Alleen projecten die voor 12 oktober 2021 aangemeld zijn, kunnen nog doorgang vinden. Alle projecten die daarna zijn aangemeld, komen op in een wachtrij. En alleen als er een aangemeld project niet doorgaat, komt er ruimte voor de eerstvolgende in de rij. Extra ruimte op het net komt er voorlopig niet; TenneT moet daarvoor miljarden investeren en verwacht dat tussen 2026 en 2029 te realiseren.

En nu?

Moeten we dan nu op onze handen gaan zitten? Alle projecten in de spreekwoordelijke ijskast zetten? Zeker niet! Het bewijst alleen maar opnieuw dat de energietransitie innovatie en flexibiliteit van ons vraagt. Als we dat innovatieve vermogen aanspreken, dan is er meer mogelijk dan je denkt.

Afschalen

Een van de opties is om het project kleiner te maken. Met ongeveer 2 x 200 zonnepanelen valt een project nog onder (zakelijk) klein gebruik en is teruglevering nog altijd mogelijk. Maar dat is wel een beetje de makkelijke weg en levert misschien niet de energietransitie op die we voor ogen hebben. Wat dan wel?

Innoveren

Ook grotere projecten zijn nog altijd mogelijk als je zorgt dat je niet afhankelijk bent van levering aan het net. Denk bijvoorbeeld aan opslagcapaciteit voor de energie, zodat deze op een later moment te gebruiken is. Onderzoek dit of laat je adviseren over wat daarin de mogelijkheden zijn. Denk je nog een stap verder, dan komt ook elektrolyse voor het maken van waterstofgas als optie om de hoek.

Meedenken oplossingen

Natuurlijk vergen deze innovatieve oplossingen extra investeringen, maar als het bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie, dan is Energiefonds Utrecht graag bereid te kijken naar de mogelijkheden. We kunnen projecten tot een miljoen financieren en staan altijd open voor een samenwerking met een andere financier als dat is wat een project nodig heeft. Dat is de manier waarop we al sinds 2013 opereren en waar we ook in 2022 mee door zullen gaan.

Dat de energietransitie ons hobbels en uitdagingen zou voorschotelen, was voorzien. Dat daagt ons alleen maar uit om weer te kijken naar wat wél kan, de innovatie op te zoeken, partners te vinden en advies in te winnen. Vanuit het Energiefonds denken we met u mee; we zetten ons netwerk in en zorgen met een financiële injectie dat kansrijke projecten doorgang kunnen vinden.

* Stedin is netbeheerder voor gas en elektriciteit in Zuid-Holland, Utrecht, regio Amstelland, Kennemerland en Noordoost Friesland.

Confidental Infomation