Het Energiefonds Utrecht is nu een jaar onderweg en heeft aan het einde van 2014 zo’n 30% van zijn kapitaal gefinancierd. Voor eind 2014 stevent het Fonds namelijk af op 1,7 miljoen euro aan financieringswaarde. 

Vliegende start

Het Energiefonds Utrecht is eind 2013 gelanceerd. Nu, een jaar later, ondersteunt het fonds 7 projecten met een totale financieringswaarde van 1,7 miljoen euro. Met dit geld wordt zo’n 7 miljoen aan private investeringen losgetrokken. En ook voor 2015 is het portfolio al goed gevuld met talrijke kansrijke Utrechtse projecten.

Het Energiefonds Utrecht financiert diverse type projecten, uiteenlopend van duurzame verlichting bij winkelbedrijven, energiebesparing bij industrieel vastgoed en zonnepanelen op bedrijfsdaken. Dit alles met het doel om de energietransitie in de gemeente Utrecht te versnellen door investeringen in energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie te bevorderen. Bovendien heeft het fonds een revolverend karakter: afgeloste gelden die terugvloeien naar het fonds worden tot 2028 opnieuw ingezet ten behoeve van andere projecten. Zodoende kan meer bereikt worden met dezelfde euro.

Projectenportfolio

Zo financiert het Energiefonds Utrecht drie start-ups op het gebied van zon-PV en LED, is in gesprek met drie partijen over een WKO-installatie in een bestaand pand, heeft afspraken gemaakt met de VSU over de verduurzaming van Utrechtse sportverenigingen en zit het om tafel met diverse Utrechtse bedrijfsverenigingen om tot een energiebesparing-sarrangement voor aangesloten bedrijven te komen.

Maar daarnaast is het Energiefonds er met de Energielening Utrecht ook voor kleine projecten: zo beschikt een biologisch restaurant in Zuilen tegenwoordig over de meest efficiënte en energiezuinige vaatwasser en bezit een handelsbedrijf op Overvecht binnenkort een energiezuinige koelinstallatie.

Ook innovatieve concepten vinden hun weg naar het Energiefonds Utrecht. Een recent voorbeeld is een Utrechtse ondernemer die bezig is met de ontwikkeling en vermarkting van elektrische stoelkussens, zijnde een energiezuinig alternatief voor terrasverwarming. Zo komen er steeds weer mooie projecten bij om Utrecht verder te verduurzamen.

Confidental Infomation