Energiefondsen spelen een aanzienlijke rol in de energietransitie

“Een paar keer per jaar zitten de regionale energiefondsen bij elkaar om afstemming te zoeken. Soms over technische onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld hoe je je als fonds in de markt profileert. Naar aanleiding van de provinciale statenverkiezingen hebben we besproken dat we duidelijker willen uitstralen dat de energiefondsen een aanzienlijke rol spelen als het gaat om de regionale energietransitie.”

“Vanuit Den Haag wordt stevig nagedacht over grote fondsen en pensioengeld om de energietransitie te versnellen en te stimuleren. De gezamenlijke boodschap van de energiefondsen is, dat de regionale fondsen daarin een belangrijke rol spelen en dat al jaren hebben gedaan door aanzienlijke investeringen in verduurzaming te realiseren. Dat is een rol die niet moet worden onderschat. Onze oproep aan nieuw te vormen colleges binnen de provincies is onze rol te bestendigen en verder uit te bouwen.”

“Ik ben het er volledig mee eens dat de energietransitie grotendeels regionaal gaat plaatsvinden. De opbouw van een sterke regionale structuur is van groot belang, en dan is het goed als de fondsen elkaar kunnen aanvullen. Fondsmanagers weten elkaar op projectniveau prima te vinden. Als er een project in Utrecht is gerealiseerd dat bijvoorbeeld daarna in Gelderland ontwikkeld gaat worden, is het linkje snel gelegd om ervaringen uit te wisselen. Ik draag dat een warm hart toe, het is nuttig om elkaar te versterken.”

Roy Ellenbroek, fondsmanager/directeur Energiefonds Utrecht

Lees ook: Klimaatakkoord biedt volop kansen om regionale fondsen verder op te schalen

Confidental Infomation