Energiefonds Utrecht ondertekent ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’

Om van Utrecht een groene waterstofregio van Nederland te maken, moeten we de handen ineenslaan en aan de slag. Voorwaarde is dat we z’n allen gaan werken aan de benodigde infrastructuur en aan het gebruik van groene waterstof voor mobiliteit. Regionale samenwerking is hierin belangrijk en dat begint met het vastleggen een gedeelde ambitie. De partijen die het convenant tekenen, spreken deze ambitie uit.

Het Energiefonds Utrecht ondersteunt dit mooie initiatief en bedankt de initiatiefnemers.

Op vrijdag 23 april 2021 van 10.00 tot 12.00 uur organiseren het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), de Provincie Utrecht en KWR Water Research Institute een online bijeenkomst ter gelegenheid van de officiële ondertekening van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. U kunt zich nog aanmelden om deze online bijeenkomst bij te wonen.

Confidental Infomation