Het Energie Collectief Lage Weide (ECLW) heeft samen met het Energiefonds Utrecht speciaal voor ondernemers op Lage Weide de Energielening Lage Weide opgezet. ECLW werd hierbij ondersteund door het Ondernemersfonds Utrecht. De Energielening Lage Weide heeft zeer gunstige voorwaarden en is erop geënt om bij te dragen aan de verduurzaming van Lage Weide.

Energielening ECLW

Bedrijven op Lage Weide kunnen tot 75% van hun investeringen in energiebesparende maatregelen (tot € 50.000) lenen tegen een zeer gunstige rentetarief (momenteel minder dan 1%). Na een aanvraag via de website van ECLW wordt de leningsovereenkomst binnen een paar dagen geregeld.

ECLW zet in op realisatie en wil bestaande drempels om te investeren in verduurzaming zoveel mogelijk uit de weg ruimen om voor ondernemers het duurzame pad naar de toekomst vrij te maken.

Bert Strijker, manager van het Energie Collectief Lage Weide, licht toe: “Op diverse manieren zijn wij bezig Lage Weide te verduurzamen. Deze energielening is een prachtig instrument om ondernemers net dat laatste duwtje in de rug te geven om te investeren. Er kan tegen een bijzonder lage rente geld geleend worden, er zijn geen afsluitkosten, je mag zelf de looptijd kiezen en tussendoor aflossen is geen punt.”

Het Energie Collectief Lage Weide (ECLW)

Het ECLW is voortgekomen uit een nauwe samenwerking tussen Industrievereniging Lage Weide (ILW) en de gemeente Utrecht. ECLW wil tegen 2020 een CO2-reductie van 30% realiseren. Verduurzamen kan bedrijven grote besparingen opleveren, maar het is voor individuele bedrijven erg lastig, zo niet onmogelijk, om naast hun kernactiviteiten tussen de bomen het bos te ontdekken op de complexe energiemarkt die vele spelers kent. ECLW ondersteunt bedrijven en organisaties op Lage Weide hierin zoveel mogelijk, en gaat voor die CO2-reductie van 30% op Lage Weide tegen 2020.

Activiteiten ECLW

Naast de Energielening Lage Weide ontzorgt ECLW ondernemers op het bedrijventerrein bij het inzichtelijk maken van hun energiebesparingspotentieel en door te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van offertes en subsidies alsook de monitoring van de resultaten. Ook kunnen ECLW-leden profiteren van aantrekkelijke inkoopprijzen voor onder andere groene stroom, LED en zonnepanelen. Alles tezamen maakt het investeren in duurzame energie voor ondernemers op Lage Weide een stuk aantrekkelijker. ECLW verwacht dan ook dat het aantal leden de komende tijd flink zal toenemen.

Noot voor de redactie

Energie Collectief Lage Weide (ECLW) – eclw.nl
Het ECLW is opgezet om de doelstelling van 30% CO2-reductie in 2020 te realiseren voor het bedrijventerrein Lage Weide. Hiertoe organiseert het ECLW o.a. de gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld groene stroom, ondersteuning bij energiebesparing, het inzichtelijk maken van het energiebesparingspotentieel etc., en nu dus ook een speciale energielening.

Energiefonds Utrecht – energiefondsutrecht.nl
Het Energiefonds Utrecht is een maatschappelijk fonds, geïnitieerd door de gemeente Utrecht met als doel de energietransitie van bedrijven en andere organisaties in de stad Utrecht te versnellen. Het fonds biedt financieringen, garantstellingen en participaties aan ten behoeve van projecten die haalbaar, maar moeilijk financierbaar zijn. De stichting opereert zelfstandig en onafhankelijk: een kleine transparante organisatie met korte en heldere lijnen.

Ondernemersfonds Utrecht – ondernemersfondsutrecht.nl
Het Ondernemersfonds Utrecht is een fonds dat het mogelijk maakt om collectieve initiatieven en investeringen binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van Utrecht. Op deze manier wordt de economische structuur van Utrecht versterkt, worden de ondernemers meer betrokken en krijgen zij meer verantwoordelijkheid in hun eigen gebied.

Meer informatie

Het Energie Collectief Lage Weide (ECLW)
Bert Strijker, Manager Energie coöperatie
E b.strijker@eclw.nl
W www.eclw.nl
M 06 – 2073 5360

Confidental Infomation