Coronacrisis vraagt om uitzonderlijke initiatieven

Blog Roy Ellenbroek, fondsmanager/directeur

De coronacrisis vraagt om uitzonderlijke maatregelen en initiatieven. Energiefonds Utrecht heeft haar leningnemers aangeschreven en drie tot zes maanden uitstel van betaling van rente en aflossing aangeboden. Al maakt tot nu toe maar 20% er gebruik van, uit de vele positieve reacties op dit aanbod blijkt dat men het waardeert dat we met ze meedenken.

Ook in deze tijd blijft onze rol dezelfde: we zijn nog steeds primair een financieringsfonds. Daarnaast bieden wij onafhankelijk maatschappelijk advies, dat is daar dienend aan. Soms kan het delen van onze kennis ertoe leiden dat er uiteindelijk geen financiering volgt. Prima, zolang het doel maar bereikt is: de energietransitie een stap verder helpen.

Veel creativiteit

Het merendeel van de ondernemers zit even stil terwijl ze geschoren worden en pakt zodra het kan de draad weer op. Er zijn ook ondernemers die, door de business waarin ze zitten, gewoon doorgaan waar ze mee bezig waren. Heel mooi om te zien is dat sommigen allerlei creatieve manieren bedenken om tegen de stroom in door te gaan. Bierbrouwerij De Leckere is daar een bijzonder voorbeeld van. Men boort een enorm stuk creativiteit aan met het team en dat is bewonderenswaardig. Lees hun verhaal hier.

Nu plannen doorzetten

Als participant is Energiefonds Utrecht betrokken bij Stoov, een bedrijf met een enorme groeiambitie. Ook zij gaan gewoon door: middels een crowdfundingcampagne halen ze financiering op om meer voorraad te kunnen aanleggen. Nu heel veel mensen thuis zitten, worden Stoov-kussens ook voor thuisgebruik toegepast. Misschien juist wel door de crisis vindt dat product veel aftrek.

Vorige week sprak ik een horecaondernemer die een lening wilde afsluiten. Op de vraag hoe zij ervoor staat, antwoordde zij dat het plan om een nieuw restaurant te openen er al was en dat zij het maar beter nu kon uitvoeren: alles in de luwte ontwikkelen en opzetten en zodra het weer kan, het restaurant openen.

Dit kan juist een periode zijn om de plannen die je al had, door te zetten en straks zit je in de lift. Het is natuurlijk anders voor ondernemers die net een jaar geleden de deuren hebben geopend. Maar het is zeker niet allemaal slecht nieuws.

Laadinfra

Bedrijven die hebben ingezet op laadinfrastructuur hebben het zwaar. De meeste elektrische auto’s staan al weken stil op de oprit. De ondernemers moeten erdoorheen worden geholpen, want je weet dat het straks weer een enorme vlucht gaat nemen. Na deze crisis hoeven we echt niet helemaal opnieuw te beginnen met de energietransitie. Die is er gewoon nog en daar gaan we wel mee verder. De plannen die voortkomen uit de regionale energiestrategieën waaraan alle Nederlandse gemeenten verbonden zijn vanuit het klimaatakkoord, gaan ook gewoon door. Lokale coöperaties spelen een toenemende rol in de participatie. Er wordt nagedacht over een overkoepelend model zodat niet elke gemeentelijke coöperatie het wiel hoeft uit te vinden. Zo kun je de krachten bundelen qua kennis en kapitaal.

90% van bedrijfsdaken heeft geen zonnepanelen

In de provincie Utrecht is vorig jaar een coalitieakkoord gesloten waarin stevig is ingezet op energie. Het energieteam is uitgebreid en er wordt gekeken naar energiearmoede: hoe kunnen we zorgen dat mensen met minder diepe zakken niet overblijven in een slecht geïsoleerd huis met een oplopende energierekening. Voor zonnepanelen op bedrijfsdaken zien we een toenemende belangstelling. Gemeenten zoeken locaties voor zonneweides, maar dat blijkt verdraaid lastig. Daarom komen bedrijfsdaken weer in het vizier: elke vierkante meter dak waarop zonnepanelen kunnen liggen, scheelt land. Er is weerstand tegen windmolenparken, maar ook tegen zonneweides neemt die toe. Je kunt het niet maken om weilanden vol te leggen terwijl op 90% van de bedrijfsdaken nog geen zonnepanelen liggen. Het is logisch om eerst zoveel mogelijk dakoppervlak te benutten. De provincie heeft een versnellingsprogramma Zon op Dak opgetuigd, het Energiefonds kan daarin meedenken en ondernemers enthousiasmeren. Kortom, er is ondanks de huidige crisis nog altijd veel dynamiek.

Confidental Infomation