Dynamische rol in de energietransitie

Blog Roy Ellenbroek, fondsmanager/directeur

De transitie naar een fossielvrije samenleving is een dynamisch proces van investeren, evalueren, vooruitdenken en opnieuw investeren. Het gaat met twee stappen vooruit en één terug. Voor organisaties die een actieve bijdrage leveren aan deze energietransitie, zoals het Energiefonds Utrecht, ziet dat proces er niet heel anders uit. Dat vergt een dynamische rol.

Toen het Energiefonds in 2013 van start ging, zaten we nog middenin de economische en financiële crisis. Ondernemers kregen de boodschap: investeren in energie zorgt voor kostenbesparing. Maar ze hadden andere prioriteiten en geen geld. Bovendien deden de banken nauwelijks het loket open.

Inmiddels is het landschap veranderd: er is een overvloed aan (goedkoop) publiek en privaat geld en banken zetten actief in op financiering van duurzaamheid. Maar ondernemers hebben nu geen tijd om zich daarin te verdiepen omdat ze tot over hun oren in het werk zitten. En de marges van banken staan onder druk door de lage rentes waardoor ze vooral grote projecten financieren en de kleinere nog steeds afwijzen. Daar ontstaat dan weer een rol voor het Energiefonds.

Wij zijn altijd op zoek naar toegevoegde waarde ten opzichte van wat de markt doet. Die is er nog steeds, alleen anders dan vijf jaar geleden. Op dit moment ligt die in toenemende mate bij kleinere, lokaal georiënteerde projecten. In de huidige hoogconjunctuur hebben individuele ondernemers ontzorging en pro-actievere ondersteuning nodig. Maar ook onze opdrachtgevers – gemeenten en provincie – kunnen gebaat zijn bij pasklare concepten en totaaloplossingen, inclusief financiering, om hun ideeën en ambities te realiseren. Het prominenter inzetten van onze vakkennis en uitgebreide netwerk kan een mooie aanvulling zijn op onze rol. Om een voorbeeld te noemen: we zitten aan tafel bij de provincie Utrecht en de NMU om een concept te bedenken zodat mensen met minder spaarvermogen toch kunnen participeren in energieprojecten.

Ons doel is de realisatie van projecten. We willen ons steeds meer richten op ondersteuning aan de voorkant opdat een project van de grond komt: we merken dat dáár de meeste behoefte is. Als er uiteindelijk ook financiering nodig is, dan kan dat. Maar financiering is een middel, geen doel op zich. Uiteindelijk zijn we maatschappelijk gezien het beste af als we een project verder helpen zonder er veel publiek geld in te steken.

In het volgende blog zal onze nieuwe voorzitter Henk Vermeulen hierop aanhaken, ik geef het stokje voor de blog graag aan hem door en wens hem alle succes.

Confidental Infomation