Financiering van de energietransitie blijft één van de grootste uitdagingen

Vanuit de klimaatambitie heeft het Energiefonds de taak om de energietransitie binnen de provincie Utrecht te versnellen. Door de toenemende dynamiek van de transitie zijn markt en overheid continu in ontwikkeling. Om een voorbeeld te noemen: het aantal zonneprojecten heeft een enorme vlucht genomen. Enkele jaren geleden waren grotere dakgebonden systemen en zonneweides niet bancair financierbaar, maar nu in toenemende mate wél. Kleinere projecten komen vaak nog altijd niet in aanmerking.

Toenemende urgentie

De ontwikkelingen gaan in rap tempo: het klimaatverdrag van Parijs, het dichtdraaien van de Groningse gaskraan en het aankomende klimaatakkoord hebben de energietransitie in een hogere versnelling gebracht. De toenemende urgentie vraagt van ons een actievere rol naar de partijen waarvoor het fonds bedoeld is: bedrijven en instellingen helpen, die de financiering van hun energieproject niet rondkrijgen. Het scala aan klanten is breed: scholen, zorginstellingen, sportverenigingen, energiecoöperaties en het reguliere bedrijfsleven. We zijn een kleine organisatie, wat het dan ook lastig maakt om alle potentiële initiatiefnemers individueel te benaderen. Structureel overleg met bestuurders, beleidsmakers en marktpartijen is dan ook van groot belang. Met name beleidsadviseurs duurzaamheid staan voortdurend in contact met bedrijfscollectieven, bedrijventerreinen en ondernemers. Zij zijn de ambassadeurs van het Energiefonds die de markt in beweging kunnen zetten.

Innovaties in energietransitie

In de stad Utrecht bestaat ons fonds sinds 2013. Onlangs vierden we ons eenjarig bestaan als provinciaal fonds met het Utrechts Energie Event. Behalve bestuurders en beleidsmakers waren daarbij veel ondernemers uit de provincie Utrecht aanwezig. Mensen inspireerden elkaar door ervaringen te delen, er hing een energieke vibe. We toonden filmpjes van aansprekende projecten die andere partijen op nieuwe ideeën brachten. Veel nieuwe spelers in de markt van duurzame energie houden zich bezig met bijvoorbeeld productie, distributie en waterstoftechnologie; in de energietransitie vinden steeds meer innovaties plaats. Ook binnen de provincie Utrecht verwacht ik een behoorlijk aantal innovatieve projecten die een rol van betekenis gaan spelen. Extra financiering zal daarbij nodig zijn, want banken willen eerst zien dat het allemaal werkt. Ook in dat segment kunnen wij een belangrijke rol spelen. We beoordelen op twee criteria: de bijdrage die het project levert aan de energietransitie en het financieel rendement. Het is voor ons een uitdaging om enerzijds zorgvuldig te zijn, maar anderzijds datgene te doen wat reguliere financiers zoals banken niet willen of kunnen. Daarin ligt nou juist onze toegevoegde waarde.

Eén van de grootste uitdagingen

De komende jaren vormt de financiering van de energietransitie één van de grootste uitdagingen. Banken en beleggers hebben veel kapitaal tot hun beschikking en overheden staan voor de opgave om dit te ontsluiten en daarmee de energietransitie te versnellen. Omdat wij veel kennis en ervaring hebben opgebouwd op het gebied van publieke en private financiering van energiegerelateerde projecten, neemt het Energiefonds een unieke plaats in tussen markt en overheid. Een ondernemer die zijn pand gaat verbouwen maar weinig tijd heeft om na te denken over energiebesparing, bieden wij een laagdrempelig financieringsinstrument. Een bank kan het grootste deel van de renovatie van een bedrijfspand financieren. Met het deel dat wij erbij doen, kan de eigenaar het pand vervolgens energieneutraal maken. Omdat onze investering weer wordt terugverdiend, kan het geld steeds opnieuw aan energie gerelateerde projecten worden besteed.

In vroeg stadium om de tafel

Projecten worden door het Energiefonds benaderd vanuit een thema: energiebesparing. Inhoudelijk zitten wij heel diep in deze materie en met mijn technische achtergrond kan ik projecten goed beoordelen. Een financier kan naar uitgewerkte plannen kijken en ja of nee zeggen, maar ik zie dat er behoefte is aan mensen die meedenken. Initiatiefnemers nodig ik dan ook graag uit om ons in een vroeg stadium te benaderen. Even om de tafel zitten om een ruw plan door te nemen biedt de gelegenheid tot bijsturing en het aanbrengen van structuur in een eerdere fase. Dat wordt gewaardeerd en het is ook nodig, want niet iedereen is zoals wij elke dag met dit onderwerp bezig.

Confidental Infomation