Een lening vanaf € 50.000 aanvragen

Het Energiefonds Utrecht biedt financiële ondersteuning in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties. U meldt uw project aan via het aanvraagformulier. Hiermee zijn we snel in staat te bepalen of uw project in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. Er volgt een efficiënt en transparant besluitvormingsproces waarbij we onze kennis en ervaring inzetten om gezamenlijk tot een passende financiering te komen.

Houdt u de volgende documenten bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult.

  • Organogram van organisatiestructuur.
  • Businessplan voor het project met daarin investeringsbegroting, financieringsbegroting en (meerjarige) exploitatieverwachting.
  • Recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel Kamer van Koophandel.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Meld uw vraag en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voorwaarden

Voor het Energiefonds Utrecht gelden de volgende voorwaarden op hoofdlijnen:

  • Het betreft een project in de stad of provincie Utrecht.
  • De investerende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Er ligt al een uitgewerkt projectplan met een gedegen business case en zicht op realisatie binnen twee jaar.
  • Het project draagt substantieel bij aan de verduurzaming van de energiehuishouding.

Rentetarieven

We hanteren marktconforme rentetarieven. We bepalen de rente op basis van onze eigen inkoopkosten en verhoogd met een opslag afhankelijk van de looptijd en ons aandeel in de totale investering.

Confidental Infomation