U meldt uw project bij voorkeur aan via het initiatief-formulier. Hiermee zijn we snel in staat te bepalen of uw project in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. Even bellen of mailen info@energiefondsutrecht.nl mag natuurlijk ook. Er volgt een efficiënt en transparant besluitvormingsproces waarbij we onze kennis en ervaring inzetten om gezamenlijk tot een passende financiering te komen.

Wat we bieden

Het Energiefonds Utrecht biedt financiële ondersteuning in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties. Daarbij geldt dat:

  • het financieringsdeel van het Energiefonds Utrecht maximaal 50% van de totale investeringssom bedraagt;
  • de bijdrage voor reguliere financiering van het Energiefonds Utrecht minimaal € 50.000 en maximaal € 1.000.000 per individueel project bedraagt.

Voorwaarden

Voor het Energiefonds Utrecht gelden de volgende voorwaarden op hoofdlijnen:

  • Het betreft een project in de stad of provincie Utrecht.
  • De investerende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Er ligt al een uitgewerkt projectplan met een gedegen business case en zicht op realisatie binnen twee jaar.
  • Het project draagt substantieel bij aan de verduurzaming van de energiehuishouding.

U kunt hier het gehele investeringsreglement van het Energiefonds Utrecht downloaden.