Aanvraagformulier

1. Algemene gegevens

2. Hoe wordt de financiering gebruikt?

3. Projectdetails

Totale investering in het project

maximaal 75% van totale financiële investering

Annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,88%

De Energielening Utrecht bedraagt nooit meer dan 75% van de totale investeringssom

4. Installatie

Op welk moment vindt de installatie plaats?

Voor aanvraag van de financiering is een offerte van de technische installatie vereist. De maximale bestandsgrootte mag 21MB zijn.

De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.