Staat uw vraag er niet tussen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

1. Algemeen

 1. Hoeveel geld zit erin totaal in het fonds?

  Het fonds heeft een omvang van € 21 miljoen.

 2. Ik ben geen bedrijf, kan ik wel financiering aanvragen?

  Ja, eigenlijk elke organisatie die een KvK nummer heeft, kan bij het Energiefonds Utrecht een financiering aanvragen. Het Energiefonds Utrecht kan geen initiatieven van particulieren in ontvangst nemen.

 3. Wat maakt het verschil t.o.v. de traditionele financiers?

  Een lening van het Energiefonds Utrecht onderscheidt zich van een traditionele bancaire lening door de manier waarop wij de financieringsvoorwaarden vaststellen. Het vaststellen van de rente- en aflossingsvoorwaarden gebeurt op basis van de kenmerken van het project. Ons financieringsbeleid is gericht op het mogelijk maken van projecten ipv financieel gewin. Hoewel het Energiefonds Utrecht te allen tijde zal proberen zoveel mogelijk zekerheden te stellen bij het aangaan van een financiering, heeft het Energiefonds Utrecht ook de mogelijkheid om achtergesteld met een andere financier mee te gaan. Verder heeft het Fonds een ontwikkelend en pro-actief karakter: het denkt actief mee met de initiatiefnemer gedurende het traject naar financiering.

  Bij ons product de Energielening Utrecht, die er speciaal voor lichtere financieringen (bijdrage fonds € 5.000 – € 50.000) is, gelden de volgende voorwaarden: de looptijd van de lening is max 10 jaar (rente per week bekijken), zonder afsluitkosten en tot 75% van de financieringsbehoefte.

 4. Verstrekt het Energiefonds Utrecht ook subsidies?

  Het Energiefonds Utrecht verstrekt geen subsidies, maar leningen (senior en junior) of risicokapitaal. We ondersteunen projecten op revolverende wijze. Het fondsvermogen dient daarbij in stand te blijven zodat uitgezette gelden, na terugvloeiing in het fonds, opnieuw kunnen worden uitgezet. Zo ontstaat een fonds dat met beperkte middelen meerdere jaren kan worden ingezet.

2. Financiering

 1. Hoeveel geld is er beschikbaar per project?

  Per project is er maximaal 1 miljoen euro beschikbaar, mits dit maximaal 50% van de totale benodigde financiering betreft.

 2. Kan ik mijn project ook herfinancieren?

  U kunt uw projecten niet herfinancieren bij het Energiefonds Utrecht. De verstrekking van een lening door het Energiefonds Utrecht dient niet ter vervanging van eerder aan de initiatiefnemer of doelonderneming verschaft krediet of risicokapitaal (fresh money eis), maar komt ten goede aan het te financieren project.

 3. Moet ik als initiatiefnemer ook eigen middelen meenemen?

  Het Energiefonds Utrecht verwacht van de initiatiefnemer(s) dat het voldoende eigen vermogen inbrengt in het project. Doorgaans is de inbreng vanuit de initiatiefnemer (eigen vermogen plus ander risicokapitaal) minimaal gelijk aan de financiering vanuit het Energiefonds Utrecht. Uitzondering daarbij is de Energielening Utrecht, die speciale voorwaarden heeft.