Staat uw vraag er niet tussen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

1. Algemeen

 1. Hoeveel geld zit erin totaal in het fonds en wat is er nog beschikbaar?

  Het fonds heeft een omvang van € 21 miljoen en per 2020 hebben we ongeveer € 12,5 miljoen aan middelen uitstaan, maar daar wordt dagelijks op afgelost. Het fonds is en blijft daarmee voor de komende jaren nog steeds voldoende groot om ook u te kunnen helpen uw project te realiseren.

 2. Ik ben geen bedrijf, kan ik wel financiering aanvragen?

  Elke organisatie met een KvK-nummer, kan bij het Energiefonds Utrecht een financiering aanvragen. Het Energiefonds Utrecht kan geen initiatieven van particulieren in ontvangst nemen. Heeft u een KvK-nummer, dan kunnen we u hoogstwaarschijnlijk gewoon helpen. Laat een bericht achter of bel ons en we kijken er samen naar.

 3. Verstrekt het Energiefonds Utrecht ook subsidies?

  Het Energiefonds Utrecht verstrekt géén subsidies, maar leningen (senior en junior) of risicokapitaal. We ondersteunen projecten op revolverende wijze. Het fondsvermogen dient daarbij in stand te blijven zodat uitgezette gelden, na terugvloeiing in het fonds, opnieuw kunnen worden uitgezet. Zo ontstaat een fonds dat met beperkte middelen meerdere jaren kan worden ingezet. We financieren echter wel tegen zo voordelig mogelijke condities.

 4. Wat is het verschil tussen het Energiefonds Utrecht en traditionele financiers?

  Een lening van het Energiefonds Utrecht onderscheidt zich van een traditionele bancaire lening door de manier waarop wij de financieringsvoorwaarden vaststellen. Onze eerste prioriteit is het realiseren van duurzame energieprojecten, zonder daarbij de risico’s uit het oog te verliezen. Het vaststellen van de rente- en aflossingsvoorwaarden gebeurt op basis van de kenmerken van het project. Ons financieringsbeleid is gericht op het mogelijk maken van projecten in plaats van financieel gewin. Hoewel het Energiefonds Utrecht te allen tijde zal proberen zoveel mogelijk zekerheden te stellen bij het aangaan van een financiering, heeft het Energiefonds Utrecht ook de mogelijkheid om achtergesteld met een andere financier mee te gaan. Verder heeft het Fonds een ontwikkelend en pro-actief karakter. Wij denken actief mee met de initiatiefnemer gedurende het traject naar financiering.

2. Financiering

 1. Hoeveel geld is er beschikbaar per project?

  Per debiteur is er maximaal 1 miljoen euro beschikbaar, waarbij aanvullend geldt dat:

  • voor financieringen < € 50.000 dit maximaal 75% van de totale benodigde financiering mag zijn en
  • voor financieringen > € 50.000 dit maximaal 50% van de totale benodigde financiering mag zijn.
 2. Kan ik mijn project ook herfinancieren?

  U kunt uw projecten niet herfinancieren bij het Energiefonds Utrecht. De verstrekking van een lening door het Energiefonds Utrecht dient niet ter vervanging van eerder aan de initiatiefnemer of doelonderneming verschaft krediet of risicokapitaal (fresh money eis), maar komt ten goede aan het te financieren project.

 3. Moet ik als initiatiefnemer ook eigen middelen meenemen?

  Het Energiefonds Utrecht verwacht van de initiatiefnemer(s) dat het voldoende eigen vermogen inbrengt in het project. Doorgaans is de inbreng vanuit de initiatiefnemer (eigen vermogen plus ander risicokapitaal) minimaal gelijk aan de financiering vanuit het Energiefonds Utrecht. Uitzondering daarbij is de Energielening Utrecht, die speciale voorwaarden heeft.

 4. Welke voorwaarden gelden voor leningen tot € 50.000 (Energielening Utrecht)?

  • Het betreft een investering binnen een organisatie in de stad of provincie Utrecht.
  • De organisatie die investeert staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De te gebruiken technologie komt voor op de laatst gepubliceerde:
   • energielijst EIA– categorie A en D (gepubliceerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland).
   • website Energiebesparing en Winst – Infomil.
  • Voor andere investeringen in duurzame energie of energiebesparing, dan op bovenstaande publicaties, dient een separaat akkoord te worden verleend.
  • De Energielening ligt tussen de € 5.000 – € 50.000.
  • De Energielening bedraagt maximaal 75% van de totale investering.
  • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar.
  • Het betreft een annuïtaire lening op basis van maandelijkse rente en aflossing via incasso.
 5. Welke voorwaarden gelden voor leningen vanaf € 50.000?

  Voor het Energiefonds Utrecht gelden de volgende voorwaarden op hoofdlijnen:

  • Het betreft een project in de stad of provincie Utrecht.
  • De investerende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Er ligt al een uitgewerkt projectplan met een gedegen business case en zicht op realisatie binnen twee jaar.
  • Het project draagt substantieel bij aan de verduurzaming van de energiehuishouding.

  U kunt hier het gehele investeringsreglement van het Energiefonds Utrecht downloaden.

Confidental Infomation